• Konferensaktivitet

420 sekunder

420 sekunder är en galet rolig och populär teamtävling! Aktiviteten bygger på att man i lag möter varandra parallellt vid 6 stationer. Under tidspress måste man jobba tillsammans för att lyckas lösa de problem som man ställs inför. Fem övningar görs i en grundomgång och allt avgörs sedan i en rafflande final. Deltagarna har användning av hela sitt förråd av humor, intelligens och planeringsförmåga samt får testa sina gränser, mer mentalt än fysiskt. Aktiviteten passar alla, såväl gammal som ung.

Mellan 6 och 360 deltagare.
Aktiviteten utförs utomhus så kläder efter väder gäller.

Information

Tid
1,5 tim
Antal
6 - 360 personer