• Konferensaktivitet Norra Stockholm

Isskulptering

Isskulptering är en avspänd och trevlig aktivitet där kreativiteten flödar i eldens värmande sken. Under professionell vägledning guidas deltagarna in i isskulpterandets magiska värld. Deltagarna formar isen efter ett bestämt tema, det kan till exempel vara företagets logotyp eller annat. Med hjälp av olika typer av stämjärn formas isen till den vision som gruppen har valt. När tiden är inne presenterar grupperna sina verk och hedersomnämnandet går till laget med bästa kreation kombinerat med bästa motivering. En annorlunda och rolig aktivitet.

Personlig utrustning: Aktiviteten utförs utomhus så kläder efter väder gäller.

Information

Tidsåtgång
Ca. 1,5 timme
Deltagare
10 - 400 personer