Historien om Wärdshuset Lasse Maja

Wärdshuset Lasse Maja

1671 fick friherrinnan Brita Cruus tillstånd att på egendom i Barkarby upprätta en krog med ett centralt läge vid infarten till Stockholm. Den fick både kungliga besök såväl som av riksdagsmän men namnet kommer sig av att den beryktade stortjuven Lasse Maja, Lars Molin, dömdes 1812 vid det intilliggande Tingshuset, byggt 1718 för stölden i Järfälla kyrka. Han dömdes då till att slita 40 par spöstraff på Barkarby Torg.

Wärdshuset Lasse Maja med Tingshuset har en obruten restaurangtraditon sedan 1671 och ingår sedan 1987 i Welcomegruppen. De första tio åren lade den före detta Nobelkocken Johnny Johansson grunden till den fina mattradition vi har här idag.2008 återuppfördes en ursprunglig stallbyggnad mitt emot Wärdshuset som idag erbjuder fest, bröllop och konferensmöjligheter.